Ochrona danych

Ochrona danych

1. Firma Salt Relax podlega przepisom Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i nie są rozpowszechniane . Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Używamy głównych danych klienta tylko i wyłącznie w celach wysyłkowych i informacyjnych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.Wszystkie dane osobowe są chronione prawem europejskim.

2. W przypadku zawarcia umowy poprzez aukcję online dane obobowe klienta są przekazywane przez usługodawcę Firmie Salt Relax i są dalej wykorzystywane na podstawie treści zawartej w punkcie 1.

3. Usunięcie danych osobowych klineta następuję na życzenie klienta lub gdy ich przechowywanie przestaje być zgodne z obowiązującym prawem.

4. Każdy klient ma prawo bezpłatnie otrzymać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Salt Relax w sposób zawarty w punkcie 1. Po otrzymaniu pisemnego wniosku bardzo chętnie poinformujemy Państwa o Ich danych osobowych.